Dla inwestorów

Kurs akcji Orange Polska SA*

Kontakty IR

Wyślij e-mail

Tel : (+48 22) 527 37 31


Leszek Iwaszko
Dyrektor Relacji Inwestorskich

Wyślij e-mail

Kalendarz IR

25 października 2017
- Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2017

Webcast Telekonferencja

Spółka notowana na

GPW RESPECT SEG FTS