Dla inwestorów

Kurs akcji Orange Polska SA*

Kontakty IR

Wyślij e-mail

Tel : (+48 22) 527 37 31


Leszek Iwaszko
Dyrektor Relacji Inwestorskich

Wyślij e-mail

Kalendarz IR

20 luty 2018
- Skonsolidowany raport roczny za 2017

Webcast Telekonferencja

Spółka notowana na

GPW RESPECT SEG FTS