Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 45/2012 Orange marką handlową TP S.A. - Orange Polska

45/2012 Orange marką handlową TP S.A. - Orange Polska

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. („TP S.A”, „Spółka”) informuje, że w dniu 29 marca 2012 r. Zarząd TP S.A. podjął decyzję o wprowadzeniu marki Orange do oznaczenia produktów TP S.A.

  • TP S.A. wprowadzi markę ORANGE jako główną markę handlową do dnia 30 czerwca 2012 r.
  • Orange Brand Services Limited pokryje 100% kosztów związanych ze zmianą marki
  • Opłaty licencyjne wyniosą 1,6% przychodów objętych rebrandingiem, z wyłączeniem części hurtowej i mniejszą opłatą dla głosowej telefonii stacjonarnej dla klientów indywidualnych

W dniu 29 marca 2012 r. Zarząd TP S.A. podjął decyzję dotyczącą używania marki Orange do oznaczenia wszystkich produktów oferowanych przez TP S.A. Spółka przeprowadzi powyższą zmianę do 30 czerwca 2012 r., obejmując nową marką całość usług oferowanych przez TP S.A.

Marka Orange została po raz pierwszy wprowadzona w kwietniu 1994 r. na rynku brytyjskim, a na rynku polskim jest obecna od września 2005 r. Jest to jedna z wiodących marek telekomunikacyjnych na świecie – w 2011 r. z oznaczonych nią usług korzystało 216 mln klientów na pięciu kontynentach. Ponadto, marka Orange jest uważana za jedną z najbardziej innowacyjnych i posiada jeden z najwyższych wskaźników rozpoznawalności. W 2011 roku spółka uzyskała 36 pozycję w globalnym rankingu marek Millward Brown BrandZ, a jej wartość została oszacowana na $17,6 mld.

Zmiany na rynku telekomunikacyjnym zmierzają w kierunku konwergencji usług stacjonarnych i mobilnych oraz koncentracji wokół jednej silnej marki. TP S.A. przewiduje, że objęcie marką Orange oferowanych przez nią produktów będzie miało pozytywny wpływ na przychody i rentowność usług, a także przyczyni się do wzrostu satysfakcji klientów oraz ograniczenia spadku użytkowników w sektorze stacjonarnym. Zmiana marki zapewni też odświeżenie wizerunku Spółki – Orange kojarzona jest jako bardziej przyjazna, nowoczesna i godna zaufania. Ponadto, dzięki rebrandingowi TP S.A. będzie miała również dostęp do większej ilości innowacyjnych rozwiązań z Grupy FT, co przełoży się na konkretne korzyści dla klientów.

Warunki procesu zmiany marki zostały ustalone w umowie z 24 lipca 2008 r. między TP S.A., France Telecom SA oraz Orange Brand Services Limited wraz z aneksami (Spółka informowała o umowie i warunkach dla usług TV, ISP i B2B  w raporcie bieżącym 103/2008). Spółka Orange Brand Services Limted (spółka zależna od France Telecom SA) – właściciel marki, będzie uczestniczył w procesie zmiany marki, w szczególności ponosząc 100% kosztów z nim związanych.

Opłata licencyjna za korzystanie przez TP S.A. ze znaku towarowego Orange będzie wynosić 1,6% przychodów osiągniętych ze sprzedaży usług i produktów oznaczonych marką Orange, przy czym opłata licencyjna za korzystanie z tej marki przez segment stacjonarnej telefonii głosowej w obszarze klientów indywidualnych została - z uwagi na warunki rynkowe w tym segmencie - zredukowana i ograniczy się do kilkunastu milionów złotych rocznie. Usługi hurtowe świadczone przez TP SA zostaną objęte marką Orange, jednakże nie będzie od nich pobierana żadna opłata licencyjna.

Gdyby rebranding rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2011 roku to łączna dodatkowa opłata licencyjna za rok 2011  wyniosłaby  poniżej  75 mln zł.

Niezależnej oceny umowy licencyjnej dokonała firma PwC ( wcześniej „PricewaterhouseCoopers”), wydając opinię, że z finansowego punktu widzenia warunki umowy są godziwe dla TP S.A. Umowa ta zyskała również pozytywną opinię Niezależnych Członków Rady Nadzorczej TP S.A.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*