Dla inwestorów

Kalendarium

17 stycznia - 12 lutego 2020
OPL: okres zamknięty przed publikacją wyników za 2019 rok
 
12 lutego 2020
Skonsolidowany raport roczny za 2019 r.
 
13 lutego 2020
Prezentacja wyników za 2019 rok.
 
6 - 28 kwietnia 2020
OPL: okres zamknięty przed publikacją wyników za I kwartał 2020
 
28 kwietnia 2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020
 
29 kwietnia 2020
Prezentacja wyników za I kwartał 2020
 
6 - 29 lipca 2020
OPL: okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2020
 
29 lipca 2020
Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny
 
30 lipca 2020
Prezentacja wyników za II kwartał 2020
 
6 - 29 października 2020
OPL: okres zamknięty przed publikacją wyników za Q3 2020
 
28 października 2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020
 
29 października 2020
Prezentacja wyników za III kwartał 2020
 
23 lutego 2021
Raport roczny za 2020 r.
 
23 lutego 2021
Skonsolidowany raport roczny za 2020 r.
 
 
Polski
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*

Kalendarz IR

29 października 2020
Prezentacja wyników za III kwartał 2020

Webcast Telekonferencja