Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 20/2011 Grupa TP ogłasza wyniki za 2010 rok, przekraczające założone cele - Orange Polska

20/2011 Grupa TP ogłasza wyniki za 2010 rok, przekraczające założone cele - Orange Polska

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. („TP S.A.”, „TP”) przekazuje do wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy TP za czwarty kwartał i cały rok 2010.

Grupa TP ogłasza wyniki za 2010 rok, przekraczające założone cele
Grupa TP informuje o poprawie wyników w 4 kwartale 2010

Kluczowe wyniki 4 kwartału 2010: 

  • spadek przychodów w 2010 roku ograniczony do 5,1% wobec -8,8% w 2009 roku, odzwierciedla poprawę trendów przez cztery kwartały z rzędu 
    • spadek przychodów Grupy w 4 kw. o 1,2% rok-do-roku wobec -3,9% w 3 kw. 
    • wzrost przychodów segmentu komórkowego w 4 kw. o 6,4% rok-do-roku wobec +1,7% w 3 kw. 
  • sukcesy komercyjne w 2010 roku: 618 tys. nowych klientów telefonii komórkowej oraz wzrost liczby abonentów telewizji o 172 tys.
  • skorygowana* marża EBITDA w 2010 roku na poziomie 36,7%, dzięki ~0,5 mld zł oszczędności kosztowych 
  • spadek skorygowanego* zysku netto w 2010 roku o 6,5% rok-do-roku wobec -41,4% w 2009 roku 
  • przekroczony cel w zakresie wolnych przepływów pieniężnych netto: 2,45 mld zł 
  • propozycja Zarządu przewiduje wypłatę dywidendy zwykłej, w wysokości 1,5 zł na jedną akcję**

* Z pominięciem dokonanej w trzecim kwartale 2010 roku rewizji rezerwy na roszczenie DPTG o 1,1 mld zł
** Propozycja wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

pobierz pełen raport w PDF  (248 KB)

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*