Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 124/2011 Umowa Społeczna na lata 2012-2013 - Orange Polska

124/2011 Umowa Społeczna na lata 2012-2013 - Orange Polska

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”, „Spółka”) informuje o umowie i porozumieniu zawartych ze związkami zawodowymi w TP S.A.

TP S.A. podpisała ze związkami Umowę Społeczną na lata 2012-2013, w ramach której z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 2.300 pracowników.

W dniu 24 października 2011r. Zarząd TP S.A. podpisał ze związkami zawodowymi nową Umowę Społeczną na lata 2012-2013, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. Umowa Społeczna dotyczy między innymi polityki zatrudnienia, w tym roli mobilności wewnętrznej, rekrutacji i outsourcingu, podwyżek wynagrodzeń (nie mniej niż 4,5% w roku 2012 i w roku 2013) oraz umożliwienia odejść z firmy za odszkodowaniem tym pracownikom, którzy nie mogą dostosować swojego profilu zawodowego do zmieniających się potrzeb rynkowych.

W latach 2012 - 2013 z pakietu odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 2.300 pracowników, których staż pracy przekroczy 6 lat. Jednocześnie Zarząd TP S.A. podpisał ze związkami odrębne porozumienie precyzujące, iż w roku 2012 z wyżej wymienionego pakietu będzie mogło skorzystać maksymalnie 1.150 pracowników. Oferta odejść dobrowolnych skierowana jest do pracowników spółki TP S.A. objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

Wartość pakietu przypadająca na odchodzącego pracownika będzie zależała od stażu pracy w TP S.A. i będzie kształtować się w przedziale od 4 do 15 miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i będzie powiększona w roku 2012 o 8 tys. zł a w roku 2013 o 6 tys. zł świadczenia dodatkowego. Dla pracowników o ponad 20 letnim stażu pracy, przewidziane zostały dodatkowe odszkodowania, których wartość (na pracownika) nie przekroczy 20 tys. zł.

Zarząd TP S.A. przeprowadzi odpowiednie analizy i efekt finansowy wynikający z wyżej opisanej umowy zostanie uwzględniony w księgach czwartego kwartalu 2011r. 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*