Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 2/2012 Powołanie osoby nadzorującej - Orange Polska

2/2012 Powołanie osoby nadzorującej - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o powołaniu osoby nadzorującej.

Obradująca w dniu 5 stycznia 2012 roku Rada Nadzorcza TP S.A. powołała zgodnie z par. 19 ust.7 Statutu TP S.A. w skład tej Rady pana Henri de Joux.

życiorys

Pan Henri de Joux ma 35 lat. Obecnie pełni funkcję zastępcy Sekretarza Generalnego France Telecom (FT)-Orange ds. ładu korporacyjnego, kwestii prawnych, public relations oraz nieruchomości Grupy FT-Orange.

Ponadto, pełni funkcję członka rady nadzorczej Mobinil, pierwszego operatora telefonii mobilnej w Egipcie.

Rozpoczął pracę we France Telecom w 2001 roku pełniąc różne funkcje w ramach Grupy FT w obszarze fuzji i przejęć oraz sprawując funkcję sekretarza rady France Telecom. Przez dwa lata przebywał w Hiszpanii, gdzie był odpowiedzialny za projekt integracji operacji Grupy FT w Hiszpanii.

Pan Henri de Joux posiada wykształcenie prawnicze i jest absolwentem EM Lyon Business School. Obecnie jest audytorem we francuskim Instytucie Obrony Narodowej (fr. IHEDN).

Działalność Pana Henri de Joux wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*