Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 10/2012 Spłata finansowania - Orange Polska

10/2012 Spłata finansowania - Orange Polska

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. (“TP S.A”, „Spółka”) informuje, że w dniu 18 stycznia 2012 roku TP S.A. dokonała spłaty krótkoterminowego finansowania udzielonego przez France Telecom w dniu 12 stycznia 2012 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym 7/2012.

Celem udzielonego finansowania, które wyniosło 550 milionów EUR, było umożliwienie natychmiastowej realizacji rozliczeń TP S.A. z DPTG i uniknięcie wpływu na kurs walutowy.

W wyniku powyższej spłaty, płynność TP S.A. jest nadal stabilna i nie wymaga żadnego dodatkowego finansowania w najbliższej przyszłości.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*