Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 11/2012 Ostateczne zakończenie sporu z DPTG - Orange Polska

11/2012 Ostateczne zakończenie sporu z DPTG - Orange Polska

RAPORT BIEŻĄCY 11/2012

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. (“TP S.A.”) informuje o ostatecznym zakończeniu sporu między TP S.A.  oraz Danish Polish Telecommunications Group (“DPTG”).

W dniu 19 stycznia 2012 r., na podstawie ugody opisanej w raporcie bieżącym nr 5/2012, wobec przedstawienia przez DPTG udokumentowanej informacji o cofnięciu wszystkich pozwów zarówno w Polsce jak i za granicą, w toczących się postępowaniach w tym w postępowaniu arbitrażowym i postępowaniach o stwierdzenie wykonalności wyroku częściowego Trybunału Arbitrażowego w Wiedniu (Austria), TP S.A. upoważniła bank do zwolnienia z rachunku powierniczego i przekazania na rzecz DPTG drugiej z dwóch transz w wysokości EUR 275 mln objętych ugodą z dnia 12 stycznia 2012r. W rezultacie przekazania DPTG płatności ugodowej nastąpił skutek w postaci pełnego i ostatecznego zrzeczenia się przez DPTG i pozostałe strony ugody roszczeń wobec TP S.A.

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*