Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 22/2013 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku - Orange Polska

22/2013 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku - Orange Polska

Na podstawie art. 65 ust.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) przekazuje niniejszym wykaz (w Załączniku) raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. Dodatkowo Zarząd informuje, że niektóre informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne.

Raporty dostępne są w siedzibie TP S.A. w Warszawie, ul. Twarda 18 oraz na stronie internetowej: www.orange.pl/inwestorzy.

Załącznik – Wykaz Raportów.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*