Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 137/2013 Umowa społeczna

137/2013 Umowa społeczna

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”, „Spółka”, „Orange Polska”) informuje o porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi w TP S.A. i OCS.

Orange Polska (Grupa TP) podpisała ze związkami Umowę Społeczną na 2014-2015, w ramach której z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 2.950 pracowników. /p>

9 grudnia 2013r.: Zarząd TP S.A. podpisał ze związkami zawodowymi nową Umowę Społeczną na lata 2014-2015, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. Umowa Społeczna dotyczy między innymi inwestycji w przyjazne środowisko pracy, podwyżek wynagrodzeń (2,5% w roku 2014 i w roku 2015), umożliwienia odejść z Grupy za odszkodowaniem tym pracownikom, którzy nie mogą dostosować swojego profilu zawodowego do zmieniających się potrzeb rynkowych, oraz wsparcia w poszukiwaniu pracy na rynku (outplacement) w szczególności pracownikom po 50 roku życia.

W latach 2014 - 2015 z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 2.950 pracowników TP S.A. oraz Orange Customer Service Sp. z o.o. (w 100% zależna od TP S.A)., których staż pracy przekroczy 10 lat. Ponadto Strony podpisały osobne porozumienia z organizacjami związkowymi precyzujące, iż w roku 2014 z wyżej wymienionego pakietu będzie mogło skorzystać maksymalnie 1.150 pracowników TP S.A. oraz 380 pracowników Orange Customer Service. W TP SA oferta odejść dobrowolnych skierowana jest do pracowników spółki objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

Powyższe uzgodnienia nie dotyczą 413 pracowników, którzy odejdą z Grupy w wyniku pomyślnego zamknięcia transakcji zbycia portalu Wirtualna Polska.

Wartość pakietu przypadająca na odchodzącego pracownika będzie zależała od stażu pracy w Grupie i będzie kształtować się w przedziale od 4 do 15 miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i będzie powiększona w roku 2014 o 5 tys. zł dla pracowników ze stażem pracy między 10 a 15 lat, o 9 tys. zł ze stażem pracy ponad 15 a mniej niż 20 lat oraz o 26 tys. zł ze stażem powyżej 20 lat.

Zarząd TP S.A. przeprowadzi odpowiednie analizy i efekt finansowy wynikający z wyżej opisanej umowy zostanie uwzględniony w księgach czwartego kwartału 2013r.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*