Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 98/2013 Orange Polska będzie mogło oferować usługi 4G w oparciu o częstotliwości 1.800MHz - Orange Polska

98/2013 Orange Polska będzie mogło oferować usługi 4G w oparciu o częstotliwości 1.800MHz - Orange Polska

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. („Orange Polska”, „TP S.A” oraz „Grupa”) informuje o zabezpieczeniu możliwości świadczenia przez Orange Polska usług 4G w oparciu o częstotliwości 1.800MHz.

Orange Polska będzie mogło oferować usługi 4G w oparciu o częstotliwości 1.800MHz

10 września 2013r.: Po dwóch latach wzorcowej współpracy mobilnego ramienia Grupy - PTK Centertel z T-Mobile w zakresie wzajemnego korzystania z dostępowych sieci radiowych, strony rozszerzyły współpracę o technologię 4G. PTK Centertel sp. z o.o. podpisała z T-Mobile S.A. aneks do umowy o wzajemnym korzystaniu z mobilnych sieci dostępowych (umowa znacząca opisana w raporcie bieżącym nr 86/2011). Spółki będą współpracować przy budowie sieci w technologii 4G w modelu podobnym do obecnej współpracy w obszarze sieci mobilnych. Strony rozbudują sieci by zwiększyć zasięg usług 4G, a Orange Polska będzie mogła świadczyć usługi 4G korzystając z częstotliwości 1.800 MHz, także z częstotliwości posiadanych przez T-Mobile. Orange Polska będzie korzystać z częstotliwości 4G należących do T-Mobile za wynagrodzeniem płatnym przez 14,5 lat. W przyszłości współpraca może także zostać rozszerzona na inne pasma częstotliwości.

 

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*