Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 99/2013 Rezygnacja Macieja Wituckiego z funkcji Prezesa Zarządu TP S.A. ze skutkiem na dzień 19 września 2013 - Orange Polska

99/2013 Rezygnacja Macieja Wituckiego z funkcji Prezesa Zarządu TP S.A. ze skutkiem na dzień 19 września 2013 - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”, „Spółka”) informuje o rezygnacji osoby zarządzającej.

Rezygnacja Macieja Wituckiego z funkcji Prezesa Zarządu TP S.A. ze skutkiem na dzień 19 września 2013 

Zgodnie z procesem sukcesji na stanowisku Prezesa Zarządu TP S.A., opisanym w raporcie bieżącym nr 78/2013, w dniu 10 września 2013 roku Pan Maciej Witucki złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu TP S.A. ze skutkiem na dzień 19 września 2013 r. godzina 10.00. W tym samym dniu odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas którego Orange S.A. - większościowy akcjonariusz Spółki - zamierza zgłosić kandydatury Jean-Marie Culpin oraz Macieja Wituckiego na Członków Rady Nadzorczej TP S.A. (raport EBI 4/2013).

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*