Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 90/2013 TPSA zwołuje NWZA w celu dokonania zmian w Radzie Nadzorczej - Orange Polska

90/2013 TPSA zwołuje NWZA w celu dokonania zmian w Radzie Nadzorczej - Orange Polska

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

pobierz pełen raport w PDF

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*