Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > RB 12/2014 Zbycie akcji spółki Wirtualna Polska S.A.

RB 12/2014 Zbycie akcji spółki Wirtualna Polska S.A.

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.) Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”) informuje o zawarciu umowy zbycia akcji spółki Wirtualna Polska S.A.

Grupa Orange Polska sfinalizowała sprzedaż spółki Wirtualna Polska S.A.

13 lutego 2014 roku: Orange Polska dokonała zbycia na rzecz o2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wszystkich akcji w kapitale zakładowym spółki Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (o transakcji Spółka informowała w raporcie bieżącym 120/2013). Akcje te stanowią 100% kapitału zakładowego Wirtualna Polska S.A. oraz uprawniają do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Przewidywana łączna cena sprzedaży akcji po korektach wyniesie 383 mln zł.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*