Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > RB 15/2014 Rezygnacja osoby zarządzającej

RB 15/2014 Rezygnacja osoby zarządzającej

 

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”; „Grupa”) informuje o rezygnacji Członka Zarządu.

 

Wewnętrzna sukcesja w Orange Polska: Maciej Nowohoński proponowany do przejęcia obowiązków od CFO -  Jacques de Galzain

 

W dniu 24 lutego 2014r., po ponad trzy letniej obecności w Zarządzie i zbliżając się do końca swojej kadencji, Jacques de Galzain zrezygnował z funkcji Członka Zarządu Orange Polska ds. finansów – CFO, ze skutkiem na dzień 28 lutego 2014r. Z dniem 3 marca 2014r., jego obowiązki będą oddelegowane do Macieja Nowohońskiego, Kontrolera Grupy od 2006r. Prezes Zarządu Orange Polska, Bruno Duthoit, będzie proponował by Rada Nadzorcza powołała Macieja Nowohońskiego na Członka Zarządu Orange Polska. Rada Nadzorcza zadecyduje o propozycji powołania w dniu 13 marca 2014r.

 

Komentując swoją decyzję, Jacques de Galzain powiedział: „Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Orange Polska za owocną współpracę, podczas gdy byłem CFO. Podołaliśmy wyzwaniom stającym przed Orange Polska i po roku 2013, jesteśmy na dobrej drodze do poprawy wyników. Jestem zadowolony, że nasze procesy HR pozwoliły nam na zaproponowanie wewnętrznej sukcesji na stanowisku CFO, co dowodzi dojrzałości organizacji. Jesteśmy jeszcze przed decyzją Rady Nadzorczej, ale jestem przekonany, że Maciej, z którym bardzo blisko współpracowaliśmy przez ostatnie trzy lata i który zna firmę od wewnątrz, po powołaniu przez RN, doskonale sprawdzi się w roli CFO Orange Polska.


 


Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*