Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > RB 24/2014 Orange Polska rozpocznie działalność w obszarze usług finansowych

RB 24/2014 Orange Polska rozpocznie działalność w obszarze usług finansowych

 

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”) informuje o zawarciu umów pomiędzy Orange Polska a mBankiem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („mBank”).

 

Orange Polska w partnerstwie z mBankiem rozpocznie działalność w obszarze usług finansowych

 

W dniu 19 marca 2014 roku Orange Polska oraz mBank zawarły szereg umów dotyczących współpracy w przedmiocie usług finansowych. Główna umowa o współpracy została zawarta na okres do końca 2025 roku z możliwością jej przedłużenia o kolejne trzy lata. Na podstawie tej umowy, strony przystępują do realizacji projektu utworzenia platformy finansowej w formie mobilnego banku detalicznego dla klientów urządzeń mobilnych.

 

Przedmiotem współpracy będzie oferowanie przez bank usług bankowych w ramach utworzonego i finansowanego przez mBank oddziału mBanku, na rzecz klientów pozyskiwanych za pośrednictwem Orange Polska. Grupa Orange udostępni markę Orange dla oznaczenia wszystkich produktów oferowanych w ramach współpracy. Orange Polska będzie odpowiadać za marketing, pozyskanie klientów do przedsięwzięcia i nie będzie ponosić ryzyka związanego z zarządzaniem bankiem.

 

Wynagrodzenie Orange Polska za pośrednictwo w pozyskaniu klientów oraz sprzedaż produktów bankowych odbywać się będzie na zasadach prowizji agencyjnej natomiast wynagrodzenie za sprzedaż produktów niebankowych zostało oparte na zasadzie podziału określonych w umowie zysków. Orange Polska będzie również odnosić korzyści związane z lojalizacją klientów.

 

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku Orange Polska ma prawo do wykonania opcji nabycia zorganizowanej części mienia przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach oddziału, która może zostać zrealizowana przede wszystkim poprzez nabycie zorganizowanej części mienia przedsiębiorstwa przez wskazany przez Orange Polska bank lub przez bank utworzony wspólnie przez Strony. Warunkiem realizacji opcji będzie uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia mBanku oraz wymaganych przez przepisy prawa zgód regulacyjnych.

 


 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*