Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > Dokumenty Rady Nadzorczej, dotyczące Dobrych Praktyk, przedstawiane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Orange Polska SA

Dokumenty Rady Nadzorczej, dotyczące Dobrych Praktyk, przedstawiane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Orange Polska SA

 

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie SA

 

CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany

 

Elektroniczna Baza Informacji - Raport EBI 1-2014

 

Spółka:

Orange Polska S.A.

Data

27-03-2014

Typy rynków

CORPORATE GOVERNANCE – rynek regulowany

Dokumenty Rady Nadzorczej, dotyczące Dobrych Praktyk, przedstawiane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, zawierające:

 

SPRAWOZDANIE

 z działalności Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. i jej komitetów wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska w 2013 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem

 

pobierz pełny raport w PDF

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*