Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > Kandydatury do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 10 kwietnia 2014 roku

Kandydatury do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 10 kwietnia 2014 roku

 

Kandydatury do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 10 kwietnia 2014 roku.


W związku z faktem, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orange Polska S.A., które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 r., wygasają mandaty czterech członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. Orange S.A. poinformował Orange Polska S.A., iż na tym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz ten zamierza zgłosić kandydatury następujących osób na Członków Rady Nadzorczej Orange Polska  S.A.:

 

- nowe proponowane kandydatury

 

  • Pan Russ Houlden (jako kandydat niezależny),
  • Pani Valérie Thérond.

 

- kandydatury obecnych członków na kolejną kadencję

 

  • Pan Gérard Ries,
  • Pan Benoit Scheen.

Przy tej okazji, Przewodniczący Rady Nadzorczej, pan Maciej Witucki oraz Prezes Zarządu, pan Bruno Duthoit przekazali panu Timothy Boatmanowi wyrazy wdzięczności za trzy kadencje, łącznie dziewięć lat, spędzone na stanowisku Przewodniczącego Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej. „Wkład Pana Boatmana, w pracę Rady Nadzorczej i szerzej w działalnie całej Spółki zgodnie z najwyższymi standardami ładu korporacyjnego w ciągu tych lat był ogromny i jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni” – stwierdził pan Witucki.


„Pan Boatman pozostanie w Spółce jeszcze co najmniej przez rok, w charakterze doradcy Zarządu, cenimy bowiem jego wiedzę i profesjonalizm, i chcielibyśmy nadal z tej współpracy korzystać” – dodał pan Duthoit.

 

Życiorysy


Russ Houlden

Pan Russ Houlden (ur. 1959) ukończył z wyróżnieniem Warwick Business School, a także studia menedżerskie w INSEAD,Stanford oraz w London Business School. Jest członkiem Instytutu Rachunkowości Zarządczej (Chartered Institute of Management Accountants – CIMA), Dyplomowanym Globalnym Księgowym Zarządczym (Chartered Global Management Accountant – CGMA) oraz członkiem brytyjskiego Stowarzyszenia Skarbników Korporacyjnych (Association of Corporate Treasurers – ACT). W konkursie NW Finance Director Awards został uhonorowany nagrodą dla „Najlepszego dyrektora finansowego spółki giełdowej”.

W latach 1980-1991, zajmował kolejno coraz wyższe stanowiska związane z audytem, doradztwem zarządczym, rachunkowością finansową, rachunkowością kosztów, rachunkowością zarządczą, kontrolingiem, sprawozdawczością korporacyjną, zarządzaniem skarbowym i finansami korporacyjnymi w firmach ICI oraz Spicer & Oppenheim (obecnie część Deloitte). Między 1991 a 2002 rokiem był Dyrektorem Finansowym ICI Japan (z siedzibą w Tokio), ICI Polyurethanes (z siedzibą w Brukseli), a także BT Networks & Information Services oraz BT Wholesale (obie z siedzibą w Londynie). Po 2002 roku piastował stanowiska Dyrektora Finansowego Lovells (wiodącej międzynarodowej kancelarii prawnej, obecnie Hogan Lovells), a także Członka Zarządu ds. finansów w firmach Telecom New Zealand (notowanej na NZX, ASX i NYSE) oraz United Utilities (notowanej na FTSE).

Poza działalnością w biznesie, był członkiem Rady Doradczej Warwick Business School oraz zasiadał w Zespole ds. Rynków Ekosystemowych przy rządzie brytyjskim. Obecnie jest członkiem Komitetu Głównego oraz Przewodniczącym Komitetu ds. Sprawozdawczości Finansowej „Grupy 100” – reprezentującej firmy FTSE 100 wobec Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, brytyjskiej Rady Sprawozdawczości Finansowej oraz innych organów regulacyjnych.

Działalność pana Russa Houldena wykonywana poza przedsiębiorstwem Orange Polska S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Orange Polska S.A.


Valérie Thérond

Valérie Thérond (ur. 1965) od 2013 roku pełni funkcję Zastępcy Sekretarza Generalnego Orange S.A., a ze spółką jest związana od 2009 roku.

Jako Zastępca Sekretarza Generalnego odpowiada za zakupy i łańcuch dostaw a także za koordynację programu efektywności operacyjnej Grupy Orange (Chrysalid). Obowiązki te podjęła już w kwietniu 2012 roku. Ponadto, odpowiada za zarządzanie kosztami ogólnymi oraz nadzór nad sprawami dotyczącymi nieruchomości i ubezpieczeń. Wcześniej zajmowała stanowisko Głównego Księgowego Grupy.

Przed rokiem 2009, kiedy dołączyła do Orange, piastowała kolejno stanowiska o rosnącej odpowiedzialności oraz coraz szerszym zakresie obowiązków, w tym o charakterze międzynarodowym (kilka lat spędziła w Londynie i Hongkongu), w firmach Andersen Consulting, Bull oraz Thomson. Zajmowała się w szczególności finansami, zakupami, przeprojektowaniem procesów biznesowych i audytem wewnętrznym. Ukończyła studia w zakresie finansów korporacyjnych w Wyższej Szkole Handlowej w Paryżu (Ecole Supérieure de Commerce de Paris – ESCP Europe).

Działalność pani Valérie Thérond wykonywana poza przedsiębiorstwem Orange Polska S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Orange Polska S.A.


Gérard Ries


Pan Gérard Ries (ur. 1954) jest absolwentem Politechniki Paryskiej. Uzyskał także dyplom MBA w Institut Supérieur des Affaires w Jouy-en-Josas, we Francji oraz w Keio Business School w Tokio. Karierę zawodową rozpoczął w U.S. Group Dresser Industries Inc., gdzie przez dwanaście lat piastował różne stanowiska związane ze sprawami finansowymi i kontrolingiem.

Pan Gérard Ries pełni obecnie funkcję Starszego Wiceprezesa ds. Działalności Międzynarodowej Orange S.A., sprawując ogólny nadzór nad działalnością Grupy na świecie. W ramach obowiązków został powołany w skład rad nadzorczych kilku spółek świadczących usługi telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej i dostępu do Internetu, w których Orange S.A. ma większościowe lub mniejszościowe udziały.

Przed przejściem do Grupy w październiku 2010 roku, Gérard Ries był przez cztery lata Starszym Wiceprezesem FCC, hiszpańskiej grupy budowlanej z siedzibą w Madrycie, w której odpowiadał za strategię i rozwój. Jego wcześniejsze doświadczenia zawodowe obejmują także piętnastoletni okres pracy we francuskiej grupie Vivendi (w latach 1991-2005), z czego przez sześć lat (2000-2005) zajmował stanowisko Starszego Wiceprezesa ds. rozwoju działalności telekomunikacyjnej.

 

Działalność pana Gérarda Riesa wykonywana poza przedsiębiorstwem Orange Polska S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Orange Polska S.A.


Benoit Scheen

 

Pan Benoit Scheen (ur. 1966) jest obywatelem Belgii. Jako Wiceprezes w Grupie Orange odpowiada za kraje europejskie.

Przeszedł do Grupy w listopadzie 2005 roku, a od września 2011 roku odpowiada za jej działalność w Armenii, Belgii, Dominikanie, Hiszpanii, Luksemburgu, Mołdowie, Polsce, Rumunii i Słowacji. W latach 2008-2011 był prezesem belgijskiej firmy Mobistar, a wcześniej zajmował różne stanowiska kierownicze w firmach IBM, Compaq oraz HP.

Ukończył Uniwersytet w Namur, uzyskując dyplom studiów magisterskich w dziedzinie informatyki oraz studiów licencjackich w dziedzinie ekonomii i nauk społecznych.

 

Działalność pana Benoit Scheen wykonywana poza przedsiębiorstwem Orange Polska S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Orange Polska S.A.


 


 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*