Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > RB 35/2014 Wybrane dane operacyjne i finansowe za 1 kw. 2014 - Orange Polska

RB 35/2014 Wybrane dane operacyjne i finansowe za 1 kw. 2014 - Orange Polska

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje do wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska („Grupa”, „Orange Polska”) za pierwszy kwartał 2014 roku.

pobierz pełny raport w PDF

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*