Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > RB 48/2014 Orange Polska otrzymała decyzję o rezerwacji częstotliwości.

RB 48/2014 Orange Polska otrzymała decyzję o rezerwacji częstotliwości.


Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”) informuje o otrzymaniu decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości.

 

Orange Polska otrzymała decyzję o rezerwacji częstotliwości

 

W dniu 27 czerwca 2014 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonał na rzecz Orange Polska S.A. rezerwacji częstotliwości z zakresów 908,1-914,9 MHz oraz 953,1-959,9 MHz (pasmo 900 MHz). Rezerwacja została wydana na okres kolejnych 15 lat (do 6 lipca 2029 roku), jest ważna na obszarze całego kraju i neutralna technologicznie. Wymogiem jest pokrycie 90% obszaru Polski usługami telekomunikacyjnymi, świadczonymi z wykorzystaniem tych częstotliwości. W przypadku Orange Polska na koniec marca 2014 roku pokrycie to wynosiło ponad 99,5%.

 

Orange Polska wykorzystuje pasmo 900 MHz do świadczenia usług w technologii 2G, a także dla usług transmisji danych i głosowych w technologii 3G (UMTS 900). Orange jest pierwszym operatorem telefonii komórkowej, który zgodnie ze znowelizowanym prawem telekomunikacyjnym musiał wnieść opłatę za wydanie rezerwacji na kolejny okres. Wysokość tej opłaty została określona na poziomie 358,1 mln zł i będzie zapłacona w ciągu 14 dni.


Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*