Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 12/2011 Nowi członkowie zarządu w Grupie TP

12/2011 Nowi członkowie zarządu w Grupie TP

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o rezygnacji i powołaniu członka rady nadzorczej oraz o powołaniu członków zarządu.

 

- Jacques de Galzain powołany na Członka Zarządu TP S.A. ds. finansów (CFO)

- Jacek Kowalski powołany na Członka Zarządu TP S.A. ds. zasobów ludzkich

 

 

27 stycznia 2011 roku:  Rada Nadzorcza TP S.A. powołała na stanowisko Członka Zarządu TP S.A. Pana Jacques de Galzain oraz Pana Jacka Kowalskiego jak również powołała Pana Piotra Muszyńskiego na kolejną kadencję.

 

W związku z rezygnacją Pana Raoul Roverato z funkcji członka Rady Nadzorczej TP S.A., ze skutkiem na dzień 26 stycznia 2011roku,   w dniu 27 stycznia 2011 roku, zgodnie z par. 19 ust.7 Statutu TP S.A., w skład Rady Nadzorczej TP S.A. został powołany Pan Gérard Ries.

 

Życiorysy:

 

Jacques de Galzain

 

Jacques de Galzain ma 52 lata. Uzyskał tytuł magistra ekonomii Uniwersytetu w Bordeaux 1981r. Posiada tytuł Certified Accountant uzyskany w 1989 r.

Przez 9 lat pracował w firmach świadczących usługi w zakresie audytu, a następnie w latach 1991 - 2000 w firmie USINOR, zajmując szereg funkcji z zakresu rachunkowości. W latach 2000-2001 zajmował stanowisko zastępcy dyrektora ds. rachunkowości w ALSTOM. Od końca 2001 do 2005 roku był wiceprezesem ds. finansów w segmencie "High Voltage Products" firmy ALSTOM T&D, sprzedanym na początku 2005 roku Grupie AREVA. Następnie został powołany na stanowisko Wiceprezesa ds. Finansów w "FCI Automotive division” podległym AREVA.  W trakcie pełnienia obu tych funkcji był członkiem Komitetu Zarządzającego.

 

Do Grupy France Telecom - Orange dołączył w marcu 2006 roku jako dyrektor ds. rachunkowości Grupy, kierując systemami informacji finansowych.

 

Od grudnia 2009 r. jest zatrudniony w Telekomunikacji Polskiej S.A. na stanowisku dyrektor Grupy TP ds. rachunkowości oraz pełni funkcję Członka Zarządu ds. finansów w PTK Centertel.

 

Działalność Pana Jacques de Galzain wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A.

 

 

Jacek Kowalski

 

Jacek Kowalski ma 46 lat. Od  listopada 2009 pracuje na stanowisku Dyrektora Wykonawczego Grupy TP ds. Zasobów Ludzkich, jest związany z Grupą TP od ponad 9 lat.

 

Swoją karierę w Grupie TP rozpoczynał w 2001 w PTK Centertel na stanowisku Menedżera Human Resources dla Sprzedaży i Marketingu.

Od 2005 r. był Dyrektorem Pionu Zarządzania Kompetencjami i Rozwojem Pracowników Grupy TP. 

 

W 1989 ukończył Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w roku 1996 Studia Podyplomowe Kierowania Instytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi również na Uniwersytecie Warszawskim.

Wcześniej  Dyrektor Szkoły Przedsiębiorczości  i Kadr w Infor Training (Grupa Wydawnicza Infor) oraz Dyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli odpowiedzialny za wdrażanie programów szkoleniowych wspierających rozwój edukacji w Polsce.

 

Członek Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Działalność Pana Jacka Kowalskiego wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A.

 

Piotr Muszyński

 

Pan Piotr Muszyński, lat 48, ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, kurs zarządzania przedsiębiorstwem w Polskiej Międzynarodowej Szkole Zarządzania Fundacji Polskiej oraz Zaawansowany Program Zarządzania organizowany przez IESE Business School, na Uniwersytecie Nawarry. Piotr Muszyński rozpoczął swoją karierę zawodową w roku 1990 w Eastern Europe Investment Ltd (EEI) jako wspólnik i kierownik projektu odpowiedzialny za strategię, marketing i rozwój biznesu. W roku 1993 dołączył do firmy REMA 1000 Poland Ltd jako Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający, a w latach 1999-2001 – Prezes Zarządu. Równolegle, w latach 1996-1998 był Członkiem Zarządu firmy Intersport Poland, biorąc udział w stworzeniu i operacyjnym uruchomieniu firmy. Piotr Muszyński został zatrudniony w TP S.A. w roku 2001, na stanowisku Dyrektora Pionu Obsługi Klienta. W roku 2005 objął stanowisko Dyrektora Dywizji Obsługa i Sprzedaż. Od 2008 roku jest Członkiem Zarządu, a od 2009 roku Wiceprezesem TP S.A.   

Działalność Pana Piotra Muszyńskiego wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A.

 

Gérard Ries

 

Gérard Ries ma 56 lat. Jest absolwentem Politechniki w Paryżu. Uzyskał także dyplom MBA w Institut Supérieur des Affaires w Jouy-en-Josas, we Francji oraz w Keio Business School w Tokio. Karierę zawodową rozpoczął w U.S. Group Dresser Industries Inc., gdzie przez dwanaście lat piastował różne stanowiska związane ze sprawami finansowymi i kontrolingiem.

 

Pan Gérard Ries pełni obecnie funkcję Wiceprezesa ds. Działalności Międzynarodowej France Telecom – Orange, sprawując ogólny nadzór nad działalnością Grupy na świecie. W ramach obowiązków został powołany w skład rad nadzorczych kilku spółek świadczących usługi telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej i dostępu do Internetu, w których France Telecom – Orange ma większościowe lub mniejszościowe udziały.

 

Przed przejściem do France Telecom – Orange w październiku 2010 roku, Gérard Ries był przez cztery lata Wiceprezesem w FCC, hiszpańskiej grupy budowlanej z siedzibą w Madrycie, w której odpowiadał za strategię i rozwój. Jego wcześniejsze doświadczenia zawodowe obejmują także piętnastoletni okres pracy we francuskiej grupie Vivendi (w latach 1991-2005), z czego przez sześć lat (2000-2005) zajmował stanowisko Wiceprezesa ds. rozwoju działalności telekomunikacyjnej.

 

Działalność Pana Gérard Ries wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A.

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*