Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > RB 61-2014 Rezygnacja Członka Zarządu

RB 61-2014 Rezygnacja Członka Zarządu

 

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”) informuje o rezygnacji Członka Zarządu.


Vincent Lobry rezygnuje z Zarządu Orange Polska i będzie Prezesem Zarządu Telkom Kenya


W dniu 9 września 2014 r. Vincent Lobry Wiceprezes Zarządu Orange Polska ds. Zarządzania Wartością i Konwergencją, Członek Zarządu Orange Polska od września 2009 r. złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Orange Polska z powodu powołania go na stanowisko Prezesa Zarządu (CEO) Telkom Kenya, spółki Grupy Orange. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 15 października 2014 r., kiedy to obejmie on swoją nową funkcję w Telkom Kenya.


Bruno Duthoit, Prezes Zarządu Orange Polska, wyraził swoje podziękowania Panu Vincentowi Lobry za jego lata pracy w Orange Polska: „ Współpraca z Vincentem była zarówno dla mnie, jak i kolegów z Zarządu prawdziwą przyjemnością. Bardzo się cieszę jego sukcesem i chciałbym mu życzyć wszystkiego najlepszego w pełnieniu jego nowej funkcji w Telkom Kenya.


 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*