Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 5-2017 Uchwała Zarządu dotycząca dywidendy

5-2017 Uchwała Zarządu dotycząca dywidendy

RAPORT BIEŻĄCY 5/2017

 

Na podstawie Art. 17 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej „Rozporządzenie MAR”), Zarząd Orange Polska S.A. informuje o podjęciu przez Spółkę decyzji dotyczącej zadeklarowanej płatności dywidendy.

13 lutego 2017 Zarząd Orange Polska przyjął uchwałę dotyczącą rekomendowanej dywidendy płatnej w 2017 roku.

W celu maksymalnej alokacji środków pieniężnych na strategiczne projekty inwestycyjne (między innymi sieć światłowodową i sieć 4G/LTE), Zarząd zdecydował, że będzie rekomendował niewypłacanie dywidendy w roku 2017 za rok zakończony 31.12.2016. Ta decyzja jest odpowiedzialna i podjęta dla dobra Spółki i jej akcjonariuszy, gdyż poprawa trendów rynkowych przebiega wolniej niż wcześniej się tego spodziewano i w związku z tym istnieje potrzeba podjęcia bardziej ofensywnych działań. 

Ostateczna decyzja dotycząca dywidendy zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Orange Polska.

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*