Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 10-2017 Powołanie osób nadzorujących Orange Polska

10-2017 Powołanie osób nadzorujących Orange Polska

RAPORT BIEŻĄCY 10/2017

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”) informuje o powołaniu osób nadzorujących Orange Polska.

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*