Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 18-2017 Orange Polska przedstawia „Orange.one”: nowy plan strategiczny tworzenia długoterminowej wartości

18-2017 Orange Polska przedstawia „Orange.one”: nowy plan strategiczny tworzenia długoterminowej wartości

RAPORT BIEŻĄCY 18/2017

 

Na podstawie Art. 17 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”) informuje o nowym planie strategicznym na lata 2017-2020.

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*