Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 20-2017 Zamknięcie transakcji zakupu przez Orange Polska 100% udziałów w Multimedia Polska Energia sp. z o.o.

20-2017 Zamknięcie transakcji zakupu przez Orange Polska 100% udziałów w Multimedia Polska Energia sp. z o.o.

RAPORT BIEŻĄCY 20/2017

 

Zamknięcie transakcji zakupu przez Orange Polska 100% udziałów w Multimedia Polska Energia sp. z o.o.

Na podstawie Art. 17 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej „Rozporządzenie MAR”), Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”) informuje, że Orange Polska oraz Tokida Investments sp. z o.o. zawarły w dniu 5 września 2017 r. umowę przyrzeczoną sprzedaży 100% udziałów („Udziały”) spółki Multimedia Polska Energia sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. W tym samym dniu własność wszystkich Udziałów przeszła na Orange Polska. 

Warunki transakcji nabycia Udziałów przez Orange Polska zostały podane do wiadomości publicznej raportem bieżącym 15/2017 z dnia 21 lipca 2017 r.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*