Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 21-2017 Nabycie akcji przez Członka Zarządu

21-2017 Nabycie akcji przez Członka Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY 21/2017

 

Na podstawie Art. 19 ust. 3  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE , Zarząd Orange Polska S.A. informuje o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze zawiadomienia o transakcji dotyczącej instrumentów finansowych Orange Polska S.A.

W dniu 18 września 2017 roku Pan Maciej Nowohoński – Członek Zarządu Orange Polska S.A. nabył 25.000 akcji Orange Polska S.A. (sesja zwykła - rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A.). Cena jednostkowa akcji wynosiła 5,36 zł za akcję.

Orange Polska S.A. przekazuje w załączeniu notyfikację dotyczącą tej transakcji.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*