Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 23-2017 Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2017 rok

23-2017 Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2017 rok

RAPORT BIEŻĄCY 23/2017

 

Na podstawie § 103 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. informuje, że skonsolidowany raport roczny za 2017 rok i raport roczny za 2017 rok zostaną przekazane do wiadomości publicznej w dniu 20 lutego 2018 roku. 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*