Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 24-2017 Orange Polska rozpoczął negocjacje dotyczące nowej Umowy Społecznej

24-2017 Orange Polska rozpoczął negocjacje dotyczące nowej Umowy Społecznej

RAPORT BIEŻĄCY 24/2017

 

Na podstawie Art. 17 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”) informuje o rozpoczęciu negocjacji z Partnerami Społecznymi.

Orange Polska rozpoczął negocjacje dotyczące nowej Umowy Społecznej

W dniu 14 listopada 2017 r. Orange Polska S.A. rozpoczął negocjacje z Partnerami Społecznymi w zakresie zapisów nowej Umowy Społecznej. Przewiduje się, że nowa Umowa Społeczna ma obowiązywać przez okres 2 lat (2018-2019), i między innymi będzie określać liczbę dobrowolnych odejść w tych latach, podwyżki wynagrodzeń zasadniczych oraz kontynuowanie programu „przyjazne środowisko pracy”.

Negocjacje nowej Umowy Społecznej wpisują się w realizację przez Spółkę nowej strategii opublikowanej we wrześniu br., której celem jest koncentracja na tworzeniu długoterminowej wartości, między innymi poprzez poprawę efektywności operacyjnej.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*