Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 27-2017 Orange Polska i T-Mobile Polska porozumiały się w sprawie rozpoczęcia negocjacji na temat dostępu do sieci światłowodowej Orange Polska

27-2017 Orange Polska i T-Mobile Polska porozumiały się w sprawie rozpoczęcia negocjacji na temat dostępu do sieci światłowodowej Orange Polska

 

RAPORT BIEŻĄCY 27/2017

 

Na podstawie Art. 17 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”) informuje o rozpoczęciu negocjacji między Orange Polska oraz T- Mobile Polska.

 

Orange Polska i T-Mobile Polska porozumiały się w sprawie rozpoczęcia negocjacji na temat dostępu do sieci światłowodowej Orange Polska

 

W dniu 19 grudnia 2017 r. firmy Orange Polska i T-Mobile Polska („T-Mobile”) podpisały list intencyjny, zgodnie z którym postanowiły rozpocząć negocjacje na temat warunków zapewnienia T-Mobile dostępu do sieci telekomunikacyjnej Orange Polska w zakresie hurtowego dostępu szerokopasmowego (ang. Bitstream Access – BSA) na obszarach nieregulowanych.

 

W ramach potencjalnej współpracy, Orange Polska może zaoferować hurtowy dostęp szerokopasmowy do infrastruktury światłowodowej dla klientów T-Mobile zamieszkałych w budynkach wielorodzinnych (bez prawa dalszej odsprzedaży hurtowej) na obszarach nieregulowanych. Zgodnie z najważniejszymi założeniami komercyjnymi, T-Mobile zapłaci z tego tytułu na rzecz Orange Polska:

·         opłatę wstępną za dostęp do budynków wielorodzinnych zamieszkałych przez klientów indywidualnych

·         opłatę miesięczną za dostęp szerokopasmowy za każdego aktywnego klienta

·         opłatę instalacyjną za przyłączenie każdego łącza szerokopasmowego

 

Strony postanowiły zakończyć negocjacje do dnia 30 czerwca 2018 roku. Wyniki tych negocjacji zostaną przedstawione w osobnym raporcie bieżącym.

 

Podjęcie współpracy hurtowej przyczyni się do poprawy monetyzacji inwestycji Orange Polska w sieć światłowodową, maksymalizacji wykorzystania infrastruktury Orange Polska oraz przyspieszenia konwergencji usług telekomunikacyjnych na rynku polskim. 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*