Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 1-2018 Daty publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

1-2018 Daty publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY 1/2018

 

Na podstawie § 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

 

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne

- za I kwartał 2018 r. - w dniu 25.04.2018 r.

- za III kwartał 2018 r. - w dniu 24.10.2018 r.

 

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny

- za I półrocze 2018 r. - w dniu 25.07.2018 r.

 

Raport roczny za 2018 r.

 - w dniu 20.02.2019 r.

 

Skonsolidowany raport roczny za 2018 r.

 - w dniu 20.02.2019 r.

 

 

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*