Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 8-2018 Nabycie akcji przez Członka Zarządu.

8-2018 Nabycie akcji przez Członka Zarządu.

RAPORT BIEŻĄCY 8/2018

 

Na podstawie Art. 19 ust. 3  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE , Zarząd Orange Polska S.A. informuje o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze zawiadomienia o transakcji dotyczącej instrumentów finansowych Orange Polska S.A.

W dniu 23 marca 2018 roku Pani Jolanta Dudek – Członek Zarządu Orange Polska S.A. nabyła 8474 akcji Orange Polska S.A. (sesja zwykła - rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A.). Cena jednostkowa akcji wynosiła 5,87 zł za akcję.

Orange Polska S.A. przekazuje w załączeniu notyfikację dotyczącą tej transakcji.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*