Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 11-2018 Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA.

11-2018 Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA.

RAPORT BIEŻĄCY 11/2018

Na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, Zarząd Orange Polska  S.A.(„Orange Polska”) informuje, iż na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2018 roku, akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu były następujące podmioty

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*