Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 13-2018 Rejestracja zmian statutu Orange Polska

13-2018 Rejestracja zmian statutu Orange Polska

RAPORT BIEŻĄCY 13/2018

 

Na podstawie § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska” „Spółka”) informuje o rejestracji przez sąd w dniu 15 maja 2018 r. zmian statutu Orange Polska S.A. dokonanych uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*