Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 14-2018 Orange Polska oraz mBank podpisały porozumienie dotyczące rozwiązania współpracy w obszarze oferowania usług finansowych.

14-2018 Orange Polska oraz mBank podpisały porozumienie dotyczące rozwiązania współpracy w obszarze oferowania usług finansowych.

RAPORT BIEŻĄCY 14/2018

 

Na podstawie Art. 17 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. informuje o rozwiązaniu współpracy z mBank S.A.

W dniu 18 czerwca 2018 roku Orange Polska S.A. (Orange Polska) oraz mBank S.A. (mBank) podpisały porozumienie dotyczące rozwiązania współpracy w obszarze oferowania usług finansowych pod marką Orange Finanse, o czym Orange Polska informował w raporcie bieżącym z 19 marca 2014 roku. Zgodnie z porozumieniem zakończenie współpracy nastąpi z dniem 31 grudnia 2018.

Decyzja o zakończeniu współpracy wynika z intencji Orange Polska aby kontynuować rozwój usług mobilnej bankowości w oparciu o własne unikalne aktywa i strategię. Usługi finansowe pozostają istotnym filarem usług uzupełniających dla oferty telekomunikacyjnej Orange Polska. Zarząd obecnie pracuje nad nowym modelem biznesowym w tym obszarze, który najlepiej będzie spełniał potrzeby klientów i przyczyni się do tworzenia wartość dla Orange Polska. Nowy model biznesowy będzie wspierany przez kompetencje i doświadczenie Grupy Orange.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*