Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 15-2018 Negocjacje z T-Mobile Polska

15-2018 Negocjacje z T-Mobile Polska

RAPORT BIEŻĄCY 15/2018

  

Na podstawie Art. 17 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”, „Spółka”) informuje, że negocjacje z T-Mobile Polska  w kwestii dostępu do sieci światłowodowej Orange Polska, o których Spółka informowała raportem bieżącym z dnia 20 grudnia 2017, są w toku i będą kontynuowane po 30 czerwca 2018 r. wskazanym w raporcie jako planowana data zakończenia negocjacji. Wyniki tych negocjacji zostaną przedstawione w osobnym raporcie bieżącym po ich zakończeniu.

 

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*