Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 17-2018 Negocjacje z T-Mobile Polska

17-2018 Negocjacje z T-Mobile Polska

RAPORT BIEŻĄCY 17/2018

 

Na podstawie Art. 17 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”, „Spółka”) informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego opublikowanego w dniu 29 czerwca 2018 r., negocjacje z T-Mobile Polska  w kwestii dostępu do sieci światłowodowej Orange Polska są wciąż w toku a podpisanie umowy jest zaplanowane na 23 lipca 2018 r. Transakcja wymaga jeszcze pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Orange Polska.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*