Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 18-2018 Przedłużenie umowy licencyjnej

18-2018 Przedłużenie umowy licencyjnej

RAPORT BIEŻĄCY 18/2018

 

 

 

Na podstawie Art. 17 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”, „Spółka”) informuje, że Orange Polska oraz Orange Brand Services Limited oraz Orange S.A. przedłużyły obowiązującą umowę dotyczącą użytkowania marki Orange przez Orange Polska na okres od 24 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r., bez zmiany warunków finansowych tej umowy.

W dniu 18 lipca 2018 r. umowa licencyjna została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Orange Polska (powzięta głosami niezależnych Członków Rady Nadzorczej). Niezależnej oceny umowy licencyjnej dokonała firma PwC, która potwierdziła rzetelność warunków finansowych umowy dla Spółki

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*