Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 1-2019 Daty publikacji raportów okresowych w 2019 roku

1-2019 Daty publikacji raportów okresowych w 2019 roku

RAPORT BIEŻĄCY 1/2019

Na podstawie § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

 

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne

- za I kwartał 2019 r. - w dniu 29.04.2019 r.

- za III kwartał 2019 r. - w dniu 28.10.2019 r.

 

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny

- za I półrocze 2019 r. - w dniu 24.07.2019 r.

 

Raport roczny za 2019 r.

 - w dniu 19.02.2020 r.

 

Skonsolidowany raport roczny za 2019 r.

 

 - w dniu 19.02.2020 r.

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*