Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 3-2019 Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska za 2018 rok oraz prognoza.

3-2019 Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska za 2018 rok oraz prognoza.

RAPORT BIEŻĄCY 3/2019

Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje do wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska („Grupa”, „Orange Polska”) za czwarty kwartał i cały rok 2018.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*