Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 4-2019 Rezygnacja osób nadzorujących

4-2019 Rezygnacja osób nadzorujących

RAPORT BIEŻĄCY 4/2019

 

Na podstawie § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”, „Spółka”) informuje o rezygnacji osób nadzorujących.

W dniu 22 marca 2019 roku Spółka otrzymała rezygnacje dwóch członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. z pełnionych funkcji: pana dr. Wiesława Rozłuckiego oraz pana Federico Colom Artola. Obie zostały złożone ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018.

Odejście Pana Wiesława Rozłuckiego z Rady Nadzorczej Orange Polska wynika z faktu, iż po ponad 12 latach zasiadania w Radzie nie posiada już statusu jej niezależnego członka. Pan Federico Colom Artola będzie obejmował inne obowiązki w Grupie Orange.

Pan dr. Wiesław Rozłucki zasiadał w Radzie Nadzorczej Orange Polska od 9 listopada 2006 roku. Pełnił funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej, przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń. Zadaniem Komitetu jest doradzanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi w zakresie ogólnej polityki wynagrodzeń Grupy Orange Polska oraz udzielanie rekomendacji w przedmiocie powoływania w skład Zarządu, realizacji celów, warunków wynagradzania i wysokości premii dla Członków Zarządu. Przewodnicząc pracom tego Komitetu przez ostatnie 7 lat swoją wiedzą i zaangażowaniem wspierał Spółkę i miał niepodważalny wpływ na rozwój systemów motywacyjnych oraz systemów wynagrodzeń w Orange Polska. Zapewniając najwyższą staranność w powiązaniu tych regulacji ze światowymi standardami jak również z zasadami ładu korporacyjnego przyjętymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pan dr. Wiesław Rozłucki przyczynił się do sukcesu wizerunkowego Orange Polska jako jednego z najlepszych pracodawców zarówno w branży telekomunikacyjnej jak i na polskim rynku kapitałowym.         

Prezes Zarządu Orange Polska Jean-François Fallacher, Przewodniczący Rady Nadzorczej Maciej Witucki oraz pozostali członkowie Rady Nadzorczej przekazali panom Wiesławowi Rozłuckiemu oraz Federico Colom Artola podziękowania za okres współpracy i życzą dalszych sukcesów i osiągnięć.

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*