Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 6-2019 Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia

6-2019 Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia

RAPORT BIEŻĄCY 6/2019

 

Na podstawie § 19 ust.1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”, „Spółka”) przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 24 kwietnia 2019 roku.

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*