Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 7-2019 Treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 24 kwietnia 2019 roku.

7-2019 Treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 24 kwietnia 2019 roku.

RAPORT BIEŻĄCY 7/2019

Na podstawie § 19 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”, „Spółka”) przekazuje niniejszym treść uchwał, podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 24 kwietnia 2019 roku.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*