Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 8-2019 Powołanie osób nadzorujących Orange Polska.

8-2019 Powołanie osób nadzorujących Orange Polska.

RAPORT BIEŻĄCY 8/2019

 

Na podstawie § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”) informuje o powołaniu osób nadzorujących Orange Polska.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*