Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 10-2019 Orange Polska zawarł przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w spółce BlueSoft sp. z o.o. w celu wzmocnienia swojej działalności w obszarze klientów biznesowych.

10-2019 Orange Polska zawarł przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w spółce BlueSoft sp. z o.o. w celu wzmocnienia swojej działalności w obszarze klientów biznesowych.

RAPORT BIEŻĄCY 10/2019

 

Na podstawie Art. 17 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej „Rozporządzenie MAR”), Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 29 kwietnia 2019 r. Orange Polska oraz Tokajami Limited i Wellchosen Investments Limited („Sprzedający”) zawarli przedwstępną umowę („Umowa”), na podstawie której Orange Polska nabędzie 100% udziałów („Udziały”) w spółce BlueSoft sp. z o.o. („BlueSoft”).

 

 

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*