Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 14-2019 Orange Polska sprzedaje kompleks nieruchomości Nowogrodzka/Barbary za około 350 mln zł. Transakcja generuje znaczącą wartość dla Orange Polska i jest potwierdzeniem sukcesu strategii Spółki.

14-2019 Orange Polska sprzedaje kompleks nieruchomości Nowogrodzka/Barbary za około 350 mln zł. Transakcja generuje znaczącą wartość dla Orange Polska i jest potwierdzeniem sukcesu strategii Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY 14/2019

 

Orange Polska sprzedaje kompleks nieruchomości Nowogrodzka/Barbary za około 350 mln zł. Transakcja generuje znaczącą wartość dla Orange Polska i jest potwierdzeniem sukcesu strategii Spółki.

Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej „Rozporządzenie MAR”), Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 29 sierpnia 2019 r. Orange Polska zawarł umowę z Hockley sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczącą sprzedaży kompleksu nieruchomości zlokalizowanych w centrum Warszawy przy ulicach Nowogrodzkiej i Św. Barbary („Kompleks”) za 81 mln Euro (ekwiwalent około 350 mln zł).

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*