Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 15-2019 Orange Polska szacuje zysk ze sprzedaży kompleksu nieruchomości przy ulicach Nowogrodzka/Św. Barbary w wysokości 212 milionów złotych.

15-2019 Orange Polska szacuje zysk ze sprzedaży kompleksu nieruchomości przy ulicach Nowogrodzka/Św. Barbary w wysokości 212 milionów złotych.

RAPORT BIEŻĄCY 15/2019

Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej „Rozporządzenie MAR”), Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”) niniejszym informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego 14/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. dotyczącego sprzedaży kompleksu nieruchomości przy ulicach Nowogrodzka i Św. Barbary, szacuje zysk z tej transakcji w wysokości 212 milionów złotych.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*