Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 16-2019 Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Orange Polska

16-2019 Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Orange Polska

RAPORT BIEŻĄCY 16/2019 

 

Na podstawie Art. 19 ust. 3  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE , Zarząd Orange Polska S.A. informuje o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze zawiadomienia o transakcji dotyczącej instrumentów finansowych Orange Polska S.A.

W dniu 17 września 2019 roku Pan Maciej Witucki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. zbył 4000 akcji Orange Polska S.A. (sesja zwykła - rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A.). Cena jednostkowa akcji wynosiła 5,81 zł za akcję.

Orange Polska S.A. przekazuje w załączeniu notyfikację dotyczącą tej transakcji.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*