Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 17-2019 Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2019 rok

17-2019 Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2019 rok

RAPORT BIEŻĄCY 17/2019

Na podstawie § 80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. informuje, że skonsolidowany raport roczny za 2019 rok i raport roczny za 2019 rok zostaną przekazane do wiadomości publicznej w dniu 12 lutego 2020 roku.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*