Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 20-2019 Umowa społeczna 2020-2021

20-2019 Umowa społeczna 2020-2021

RAPORT BIEŻĄCY 20/2019

Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”) informuje o podpisaniu Umowy Społecznej z Partnerami Społecznymi.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*